Zaměstnavatel

Pomůžeme Vám najít nejvhodnější kandidáty z řad našich absolventů.

Nabízíme spolupráci v několika oblastech:  


Invest Day – soutěž, která podporuje studenty a absolventy v jejich podnikatelských záměrech, konající se pod záštitou Kariérního centra a Ekonomické fakulty. V průběhu soutěže se studenti účastní řady workshopů zaměřených na psaní podnikatelského záměru, marketing, zdroje financování, tvorbu crowdfundingové kampaně, tvorbu rozpočtu apod. Výsledný záměr pak student prezentuje před investory, od nichž dostává zpětnou vazbu a potenciálně může vzniknout spolupráce.  Máte zájem se stát investorem nebo mentorem kreativních studentů? Ozvěte se nám. 


Job Day - ve spolupráci s Ekonomickou fakultou pořádáme pracovní veletrh, kde máte možnost potkat se se studenty a absolventy, kteří by se mohli stát Vašimi budoucími zaměstnanci. Představte studentům svou firmu a dejte jim pocítit Vaši firemní kulturu. Třeba právě u nás najdete toho koho hledáte. 


Nabídka stáží či trainee programů  


Nabídka témat závěrečných prací  


Možnost inzerce pracovních pozic pro studenty/absolventy 


Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity - Profesionální podpora  pro spolupráci akademické a komerční sféry - jedná se o kontaktní místo pro Vás, kdo máte zájem o spolupráci s univerzitou v oblasti výzkumu a vývoje. Navazujeme spolupráci mezi firmami a vědeckými týmy jednotlivých fakult Jihočeské univerzity. https://www.jctt.cz/cz/