O nás

Naše Kariérní centrum vzniklo v důsledku potřeby propojení univerzitního a pracovního prostředí, neboť získání vysokoškolského titulu není konec, ale začátek další etapy života.


Poskytujeme služby hned několika cílovým skupinám - zájemcům o studium, studentům/absolventům a zaměstnavatelům.

Spolupracujeme s veřejnými institucemi na organizaci jednotlivých aktivit, jako jsou např. semináře, trainee programy apod..

  

Zájemcům o studium usnadňujeme volbu budoucího studia už v té fázi, kdy o studiu na JU teprve uvažují. Nabízíme jim souhrnný přehled studijních programů s budoucím pracovním uplatněním, jež jednotlivé fakulty JU nabízí.  


Studentům poskytujeme kompletní kariérní poradenství včetně osobních konzultací, rad s tvorbou životopisu, motivačního dopisu či LinkedIn profilu až po volbu vhodné profese. Mimo to zprostředkováváme spolupráci studentů a firem formou odborných stáží či nabídky vypracování závěrečné práce v určitém podniku či instituci. Tento kontakt podporujeme prostřednictvím workshopů a seminářů, které jsou často vedeny právě zástupci vybraných firem a dávají studentům možnost připravit se na reálná očekávání potenciálních zaměstnavatelů. Akce zahrnují témata od pracovních kompetencí, získávání soft skills až po time management. 

 

Projekt Kariérního centra JU je financován z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020, Rozvoj JU - ESF II.